kc-seminer-foto

İÜ Enformatik Bölümü Tarafından Verilen Farkındalık Seminerleri

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ile Kapalıçarşı Esnafları Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor. Kapalıçarşı esnaflarının bilişim bilgisini arttırmaya yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi hedefi kapsamında, 3 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, XX. Türkiye’de İnternet Konferansının bir parçası olarak 4 konuşmadan oluşan yarım günlük bir seminer programı düzenlenmiştir. Seminer programı, İÜ Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Gülseçen’in “Gelenekselden Elektroniğe Bilgi Dönüşümü” adlı konuşması ile başladı. Ardından, İÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilal Özen, “e-Ticaret: Dünü Bugünü” konuşmasını gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mert Eren Üstünkaya, “Mobil Ticaret” konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Seminer programının ikinci kısmında İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı, “İş Dünyasında Geleceği Şekillendirenler” isimli konuşmasını yapmıştır. Ardından e-Güven firmasından Ayşegül Tüzün ve Şahika Mut “e-İmza” konusunda bilgilendirme yapmışlardır. Seminer programında son olarak Bahadır Adiller, “Sosyal Medya e-Ticareti Nasıl Etkiler?” başlıklı konuşmasını sunmuştur.

 

inet-logo

Türkiye’de İnternet Konferansı

Türkiye’de İnternet Konferansı’nın 20.cisi yapılıyor

Türkiye İnterneti emekleme aşamasında iken, yurtdışı bağlantısı 64K ve yurt içi bağlantılar 19K iken, henüz megabitli omurgalar hayal aşmasında iken, bir grup internet gönüllüsünün başlattığı “Türkiye’de İnternet” Konferansı (INET-TR) bu yıl 20. defa yapılıyor. 1-3 Aralık tarihlerinde İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampusu’nda Kongre Merkezi’nde yapılacak INET-TR’de, Türkiye’deki İnternet tartışılacak. Konferans, tüm ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmeyi amaçlıyor. INET-TR, Türkiye İnterneti’nin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, İnternetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, öğretmenine, iş adamına, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutundan çok sosyal boyutlarının tartışıldığı bir konferanstır. INET-TR Konferansı tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. Katılım için http://inet-tr.org.tr adresinden kayıt olunması istenmektedir.

İnternet dünya üzerinde 3 milyarı aşkın insanın katıldığı, 1 milyara yakın webin, 300 milyon civarında alan adının, 1 milyar 34 milyon kayıtlı bilgisayarın, bir milyarı aşkın üyeli sosyal ağların olduğu, bir paylaşım, öğrenme, üretim ve eğlence ortamıdır. İnternet sanayi devrimi boyutlarında bir gelişmeyi temsil etmektedir. Hayatın her boyutunu değiştiren, sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmeti, ticareti yeniden tanımlayan devrimsel bir gelişmedir. Birbirlerini hiç görmeyen insanlar, insanlığın ortak mülkiyeti için ürünler geliştirmekte; özgür yazılım, açık erişim, açık ders malzemeleri, açık donanım, açık bilim, açık tıp, açık tasarım, açık mimari ve açık biyoloji gibi projeleri hayata geçirmektedirler.

Bu yıl Türkiye’de internet üzerinden iş yapan (ürün, hizmet ve çözüm satan) firmalar ve yöneticilerinin başarı hikâyelerini öne çıkartmak istiyoruz. Ziyaretçiler arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve uzman personellerin olmasını hedefliyoruz.

Sosyal Ağlar Her Şeyi Değiştiriyor

Sosyal ağlar ve yeni medya insanların kurduğu dostluk ve paylaşım ağı olmanın çok ötesinde bir örgütlenme, üretim, yayın, halka ilişkiler, reklam ve pazarlama ortamı olmuştur. Her kurum, sosyal ağlarda var olmak, onu izlemek, kendi itibarını korumak için en yetenekli ve birikimli elamanlarını sosyal medya uzmanı atamak zorunda kalmaktadır. Sosyal Ağlarla ilgili birçok oturum var. Sosyal Ağlarda Kendinizi Nasıl Korursunuz konusunda bir seminer ve WhatsUp ile Boşanma ilginç paneller arasında. Sosyal ağlarda gençler ve değişik mesleklerde internet kullanımı enine boyuna tartışılan konular arasında.

Yeni Medya ve Gazetecilik Değişim Sürecinde

İnternet yeni medya ortamları oluşturarak kısa medyaya meydan okumaktadır. Konferansta internetin meydana getirdiği değişikler de tartışılacak. Gazeteciler ve akademisyenler panelinde “Internet çağında gazeteciliğin geleceği ve gazetelerin geleceği” tartışılacak.

Hukuk Tartışmaları Öne Çıkıyor

İnternet devrimsel bir değişim olduğu için pek çok şeyi değiştiriyor. Ortaya çözülmesi zor konular çıkıyor. Türkiye’de internet mevzuatının AB ve ABD ile karşılaştırılması, Google ve Twitter’ın avukatı Gönenç Gürkaynak tarafından yapılacaktır. Nesnelerin İnterneti, kişisel verilerin başta sağlık sektörü olmak üzere korunması da çeşitli oturumların konusunu oluşturuyor.

Altyapı Yeterli mi?

İnternet altyapısı, 4.5G ve mevcut altyapının Bilgi Toplumu için yeterli olup olmadığı da ilgili paydaşların katıldığı bir panelle tartışılacak.

Gençlere Programlama Anlatılacak

Bütün dünya çocuklara programlamayı öğretmeye çalışıyor. ABD ve AB ‘de bu yönde kampanyalar yapılıyor. Hatta ana okulda bunu başlatma çabaları var. 4-13 yaşındaki Gençlere Teknoloji Eğitimi oturumunda dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler de tartışılacak.

İnternet Ekonomisi Tartışılacak

İnternetin yönetim anlayışına getirdikleri, ulus devlete getirdikleri yanında İnternet ekonomisinin yeni boyutları ICANN, ISOC ve Google’dan temsilcilerin katılımıyla İngilizce olarak bir oturumda tartışılacak.

Güvenlik Konuları Gündemde

Konferans’ta bir yanda ülke boyutunda “Siber Güvenlik”, Bireysel Güvenliğe yönelik “CrpytoParty”, Sosyal Ağlarda Güvenlik ve güvenli bildiğimiz ama olası “ ArkaKapı”ların tartışılacağı oturumlar yapılacaktır. Bu arada Siber dünyanın yeni parası “BitCoin” de anlatılacaktır.

Her Kesime Özgür Yazılımlar Anlatılacaktır!

Konferansta toplam 44 oturumda 7 Panel/Forum, 18 seminer ve yaklaşık 10 bildiri ile 10 kadar firma başarı öyküsü oturumu olacaktır. Seminerler, geniş bir yelpazede profesyonellere, öğrencilere ve sıradan kullanıcılara yönelik ve özgür yazılım temalı olacaktır. Linux ve Özgür yazılımlar, İnternet üzerinde yayılmış 10 milyon civarında gönüllünün ürettiği 1 milyon civarında yazılımı kapsamaktadır.

Ülkemizin yazılım stratejisinin önemli bir parçası olması gereken özgür yazılım, bireyler, kurumlar ve ülkeler için tasarruf, istihdam, güvenlik ve rekabet açılarından önemlidir. Ülkemizdeki İnternet kullanıma yönelik, e-öğrenme, toplumsal yansımalar, e-tarım, e-ticaret konularında deneyim paylaşan bildirilerin yanında işin teknik boyutuna odaklanmış bildiriler de sunulacaktır.

Bilgi ve İletişim

Ayrıntılı bilgi: http://inet-tr.org.tr  ve http://inet-tr.istanbul.edu.tr adresinden edinilebilir.

IU_Logo

İstanbul Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

İstanbul Üniversitesi ile Kapalıçarşı Esnaflar Derneği arasında Kapalıçarşı’nın Bilgi Sistemi ve Dönüşümü Sisteminin Gerçekleştirilmesi protokolü imzalandı

İstanbul Üniversitesi ile Kapalıçarşı Esnaflar Derneği arasında “Kapalıçarşı’nın Bilgi Sistemi ve Dönüşümü Sisteminin Gerçekleştirilmesi Protokolü” 8 Mayıs 2015 tarihinde İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın makamında imzalandı. Kapalıçarşı’yı bilgi sistemi ile buluşturmak projenin esas amacını taşıyor. Bu kapsamda, esnafın bilgilendirilmesi, esnafa çeşitli konularda eğitimler verilmesi, Kapalıçarşı’da bulunan değerli bilginin toplanması ve saklanması proje için büyük önem arz ediyor.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasında İstanbul Üniversite’sinin ve Kapalıçarşı’nın ortak noktasını “Biz de Fatih’in eseriyiz, çarşı da Fatih’in eseri” diye tanımlayarak, Kapalıçarşı Esnaflar Derneği ile yapılan işbirliğinin önemi hakkında şunları söyledi: “Bizim amacımız şehrin adını taşıyan ve şehirle birlikte anılan bir üniversite olmak. Şehirden çok şey alıyoruz, şehre de üniversite olarak kendi birikimlerimizi sunmamız lazım. O açıdan sizleri de burada görmekten mutluluk duyuyoruz, tanıyan ama konuşmayan iki birim gibi değil de, kaynaşan beraber çalışan şehrin ortak sorumluları olarak birlikte yol almak istiyoruz.”

Protokolde ayrıca, İÜ Rektör Danışmanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Ergün Yolcu ile Kapalıçarşı’nın Bilgi Sistemi ve Dönüşümü Sisteminin Gerçekleştirilmesi Projesi Yöneticisi olan, Enformatik Bölüm Başkanı ve BUYAMER Müdürü Prof. Dr. Sevinç Gülseçen de hazır bulundu.

Protokol sonunda, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından, Kapalıçarşı Esnaflar Derneği’ne hatıra olarak plaket takdim edilmesinin ardından, dernek yetkilileri Rektör’e çini hediye sundular.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

IMG_0050

Bursa Tarihi Çarşılar Ziyareti

2011 yılında Türkiye de‘ ki altı önemli tarihi çarşı olan  Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Edirne dernekleri tarafından “Türkiye Tarihi Çarşıları Birliği “ kurulmuştur.

 

Birliğin amacı; ,çarşı ve esnafların sorunlarını daha rahat ele alıp çözüme kavuşturmak, dernekler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kurumsal yapı oluşturarak tarihi çarşıları ilgilendiren her türlü sorun ve yönetime ilişkin konularda usul ve esasları düzenlemektir. Birlik ayrıca uluslararası platformlarda da tarihi çarşıların yaşatılması, restore edilmesi, esnafların zanaatlarının ortaya çıkarılması ve özgünlüğün tekrar hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

 

Birliğin 2011 Ekim   Ayında gerçekleşen  ilk toplantısında, birliğin amaçları, hedefleri, üyelikler hakkında kararlar alınırken, coğrafi açıdan Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar’da bulunan tarihi çarşıların da prensip olarak üye olabilecekleri konusunda fikir birliği sağlandı.
Birliğin ikinci  toplantısı 26 Kasım 2015 tarihinde Bursa, İstanbul, İzmir, Edirne illerinden gelen başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle Konya, Kayseri, Kahramanmaraş illerinin  desteğiyle  Bursa’ da yapılmıştır. Gün boyu süren toplantıda Tarihi Çarşı Dernekleri Federasyonu tüzük çalışması yapılarak  tüzük maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanmıştır.

Ocak 2016 tarihinde İstanbul da diğer tüm illerimizin de katılacağı Türkiye Çarsı Dernekleri Federasyonu kuruluş lansmanı basın önünde yapılmak üzere karar alındı.

 

IMG_0004IMG_0001

IMG_0030

IMG_0032

IMG_0037

IMG_0050