Kapalıçarşı Esnafları Derneği

Kapalıçarşı Esnafları Derneği, 1952 yılında İstanbul Kapalı Çarşı Esnafı Tesanüt Cemiyeti adıyla çarşı çalışanları arasında yardımlaşmada bulunmak, çarşı örf ve adetlerinin devamını sağlamak, çarşı imarı, temizliği ve estetiğiyle ilgili olmak amaçlarıyla kurulmuştur.

Günümüzde de derneğin amaçları;
• çarşı içindeki tüm esnafın müşterek hak ve menfaatlerini korumak,
• çarşı içindeki bağlılığı, arkadaşlığı, Türk örf ve adetlerine yakışır bir şekilde muhafaza ve devam ettirmek,
• üyeler arasında her türlü yardımlaşmayı sağlamak,
• çarşının eski eser hüviyetini korumak ve devam ettirmek için ilgili tüm kuruluşlarla işbirliğine gitmek gereken onarım ve yapı işlerini yapmak,
• çarşının tarihi yapısı da göz önünde bulundurarak her türlü sosyal etkinliklerde bulunmak, sergiler, konserler, toplantılar düzenlemek ve Türk turizmini geliştirici yönde çalışmalar yapmak.

olarak sayılabilmektedir.

Kapalıçarşı Esnafları Derneği, etkinlik ve yoğun tanıtım programları ile gelen müşteri niteliğini ve kalitesini artırmayı hedeflemekte, Kapalıçarşı’yı Türkiye’nin en tanınan, en güvenilir ve en kaliteli satış merkezi haline getirip yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline getirmektir.

5188 sayılı yasa uyarınca, Kapalıçarşı’nın tarihi dokusunun korunması ve özel güvenlik ihtiyacının sağlanmasında yetkili kurum Kapalıçarşı Esnafları Derneği olup, Kapalıçarşı’nın tarihi özelliği ve dokusunun korunması amacıyla hanlar, bedestenler ve çarşı içerisinde yapılmak istenen her türlü etkinlik, tv filmi, dizi ve belgesel çekimleri, toplantı, konser ve tanıtım amaçlı broşür ve benzeri yayın dağıtılması ayrıca çatı tamiri, klima ve su deposu tamirleri için çatıya çıkışlar Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Özel Güvenlik Teşkilatı’nın izin ve onayı ile yapılmaktadır.