IMG_0050

Bursa Tarihi Çarşılar Ziyareti

2011 yılında Türkiye de‘ ki altı önemli tarihi çarşı olan  Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Edirne dernekleri tarafından “Türkiye Tarihi Çarşıları Birliği “ kurulmuştur.

 

Birliğin amacı; ,çarşı ve esnafların sorunlarını daha rahat ele alıp çözüme kavuşturmak, dernekler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve kurumsal yapı oluşturarak tarihi çarşıları ilgilendiren her türlü sorun ve yönetime ilişkin konularda usul ve esasları düzenlemektir. Birlik ayrıca uluslararası platformlarda da tarihi çarşıların yaşatılması, restore edilmesi, esnafların zanaatlarının ortaya çıkarılması ve özgünlüğün tekrar hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

 

Birliğin 2011 Ekim   Ayında gerçekleşen  ilk toplantısında, birliğin amaçları, hedefleri, üyelikler hakkında kararlar alınırken, coğrafi açıdan Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar’da bulunan tarihi çarşıların da prensip olarak üye olabilecekleri konusunda fikir birliği sağlandı.
Birliğin ikinci  toplantısı 26 Kasım 2015 tarihinde Bursa, İstanbul, İzmir, Edirne illerinden gelen başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle Konya, Kayseri, Kahramanmaraş illerinin  desteğiyle  Bursa’ da yapılmıştır. Gün boyu süren toplantıda Tarihi Çarşı Dernekleri Federasyonu tüzük çalışması yapılarak  tüzük maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanmıştır.

Ocak 2016 tarihinde İstanbul da diğer tüm illerimizin de katılacağı Türkiye Çarsı Dernekleri Federasyonu kuruluş lansmanı basın önünde yapılmak üzere karar alındı.

 

IMG_0004IMG_0001

IMG_0030

IMG_0032

IMG_0037

IMG_0050