Girdi yapan Cem Arıca

HACI BEKTAŞ VELÎ İLE AHİ EVRAN İLİŞKİSİ

HACI BEKTAŞ VELÎ İLE AHİ EVRAN İLİŞKİSİ   Harun YILDIZ**   Özet   Hacı Bektaş Velî, kültür ve medeniyet tarihimiz içerisinde çok önemli yeri olan büyük bir mutasavvıf/düşünürdür. Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecinde önemli bir rolü olmuş, kalıcı izler bırakmış ve etkileri yüzyıllar boyunca geniş toplum kesimleri üzerinde hissedilmiştir. Ayrıca ülkemizdeki Alevî/Bektaşî topluluklar tarafından da […]

KAPALIÇARŞI VE MEDENİYETİMİZİN ÇIKIŞ NOKTASI

  MEDENİYETİMİZİN HİKAYESİ  Sırr-ı Hakikat ….   Bizlerin anlamaya çalıştığı , peşinden koştuğu , merak ettiği yol, erkan nedir? Atalarımızdan bize kalan gerçek mirasın ne olduğunu biliyor muyuz?   Bize kalan , zamanında tüm insanlığa huzur ve mutluluk vermesi için yazılmış kitaplar, söylenmiş sözler, yaşanmış gerçekler nelerdir? Onların bu gerçeklerini aradığımızda, niyetlerini, isteklerini anladığımızda, huzurun […]