Kalemkarlık

Meslek Kodu:

0

Kapalıçarşı’da

54

kalemkar var.

KALEMKAR

Sıva, ahşap, taş, bez ve deri gibi zemin üzerine çeşitli kalem fırçaları kullanarak, nakışlama ve süsleme işlerini yapan nitelikli kişidir.

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan kuyumculuk mesleğinin alt dallarından birisi de kalemkârlıktır. Kalemkârlık, sadekârın ya da sektördeki diğer imalat yöntemleri ile imalatı bitmiş olan ziynet eşyalarının ilgili yerlerine elle ya da makine ile geometrik şekil ve desen aktarma sanatıdır.

Takı yüzeyleri hep aynı parlaklıkta oldukları zaman dikkat çekici olamazlar. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için göze hoş görünen parlak yüzeyler oluşturulur. Bu işlemde kalem atma ile mümkün olur. Kalemkârlık’ ta yüzey şekillendirme teknikleri ile elde edilen takıların üzerine talaş kaldırarak geometrik desenler ve şekiller yapma işlemine “kalem atma” denir. Kalemkârlar, bir takı yüzeyini işleyerek takının albenisini artırarak takıya değer kazandırırlar. Ustalık ve dikkat isteyen bu meslek kuyumculuğun ressamlığıdır.

Kalemkârlık da diğer mesleklerde olduğu gibi gelişen teknolojiye paralel olarak makineleşme zamanla meslek içerisindeki yerini almış ve birtakım değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. İlk zamanlarda çeşitli çelik kalemlerle kişisel deneyim ve tecrübelerle takı yüzeyine süsleme yapılırken zamanla bazı işlemler makineler yardımı ile daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Sadece kalem atma ile bir takıdan farklı görüntüde çok takı üretme imkânının bulunması kalem atma işleminin endüstrideki yerini artırmaktadır

Görev ve İşlem Basamakları :
Kalemkar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:a) Kalem işi yapılacak zemini ölçmek ve gerekli hesaplamaları yapmak, b) Kalem işi uygulayacağı zemini hazırlamak ve uygun renkte boyamak,c) Uygulayacağı desenleri, motifleri bire bir ölçülerde eskiz kağıdına çizmek,d) Eskiz kağıdına çizilen desenleri iğne ile delerek kalıp hazırlamak,e) Kalıbı zemine sabitlemek, özel bir kömür tozu ile kalıp üzerinden tamponlamak sureti ile desen ve motifleri zemine üzerine çıkarmak,f) Akrilik veya kök boyalarından desen ve motiflere uygulanacak uygun renkte boyalar hazırlamak,g) Çeşitli ebatlardaki kalem fırçalarla desen ve motifleri boyamak,h) Motif ve desen üzerinde gerekli yerlere altın varak yapıştırmak sureti ile süslemek, i) Boyanan desen ve motiflere kontur çekmek,j) Yapılan kalem işinin kontrolünü, gerekli temizlik ve düzenlemelerini yapmak,k) Tarihi binaların kalem işi restorasyon işlerini yapmak,l) Kullandığı araç – gereçlerin temizliğini yapmak,m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Kaynak: İşkur