Gümüşçülük

Meslek Kodu:

477702

Kapalıçarşı’da

54

gümüş eşya satıcısı var.

Gümüş Eşya

Tarihi kaynaklardan Osmanlı sarayında altın ve gümüşten yapılmış kapların kullanıldığını öğrenmekteyiz. Padişah ve kazaskerin altın, vezirlerin gümüş, askerlerin ise değersiz metal (bakır) kaplarda yemek yediklerini yazmaktadır. Saray nakkaşhanesi’ nde yaratılan ve tüm Osmanlı sanatında egemen olan üslup birliği, 15. yüzyıldan itibaren gümüş eserler üzerinde de görülmektedir.
Osmanlı devleti döneminde gümüş ev eşya üretimi 16 yy. dan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu devirde Anadolu’dan gelen gümüş ustalarının Kapalıçarşı çevresine yerleşmeleriyle bu bölgedeki gümüş işleme sanatı çok gelişmiştir. 18. yy da Gümüş ustaları Topkapı Sarayı’nın içinde üretim yapmaya başlamışlardır. Bugün bu eserleri müzelerde ve müzayede salonlarında görmek mümkündür.
Osmanlı dönemi boyunca devam eden gümüş ev eşya üretimi 20. Asrın başlarında savaşlar ve Osmanlı Devletinin yıkılması nedeniyle gerileme dönemine girmiştir. Buna rağmen Kapalıçarşı çevresindeki varlığını sürdürmüştür.
Çeşitli toplumların kültürlerini psikolojik ve sosyolojik açıdan incelediğimizde değişik form ve şekilde kullanım kazanan gümüşün insanlar üzerinde birtakım etkiler bıraktığını adeta büyüleyici çekici sempati kazandırıcı özelliklerini bilmeliyiz. Bunun yanında gümüşün mikrop kırma özelliğinin olduğunu ve bir ev eşyası gibi haftada bir kez pamuklu bez ile elde temizliği yapılırsa değerini koruyan bir ev eşyası olarak yıllarca evlerdeki yerini koruyacağını da bilmeliyiz.
Gümüş eşya el sanatkarları işi ile uğraşan bu değerli kişilerin vizyonu, aralarında yüzlerce yıldır var olan sevgi, saygı, birlik ve beraberliğin, tarihi Kapalıçarşı ve çevresindeki hanlarda gümüş işleme el sanatlarının deneyim ve birikimleri doğrultusunda yaşatılması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktır.
Gümüş el sanatlarının branşlarını tespit etmek ve bu branşlarda faaliyet gösteren sanatkarların envanterlerini çıkartmak amacıyla çalışmalar yapan dernekler kurulmuştur. Mesleğin branşlarında ihtiyaç duyulan sanatkarların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak, üniversiteler ve meslek liselerinin ilgili bölümleri ile bu konularda ortak çalışmalar yapmaktır.

Kapalıçarşı ve çevresindeki hanlarda yüzyılı aşan tarihi geçmişe sahip, geleneksel Türk el sanatlarının bir kolu olan gümüş eşya el sanatlarının korunmasını ve yaşatılması için devletin kurumları ile bu doğrulta çalışmalar yapmaktır.